คู่มือ HAPPY MONEY ตอน องค์กรสร้างสูขทางการเงิน
ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า : 120 หน้า
เข้าอ่าน : 321 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-22 13:17:16 เข้าชม : 321 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
คู่มือ Happy Money ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงมือปฏิบัติ โดยการลงไปให้ความรู้แก่พนักงานผ่านโครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในการสร้างอค์กรต้นแบบ
หนังสือแนะนำ
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 297 ครั้ง )


GOSSIP STAR issue 593 : Aug 2018
( เข้าชม : 316 ครั้ง )