1653882279 เข้าชม : 28 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์ จัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕