1653466709 เข้าชม : 51 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 25 พฤษภาคม  2565 นางรัชนีกร   บุโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ และบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ  2565  ณ  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดา  บ้านเหล่าบะดา  หมู่  5    ตำบลโพนบก   อำเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม