1647327845 เข้าชม : 119 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ นางรุ้งลาวัลย์   ทุ่มโมง บรรณารักษ์ฯ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ได้นำหนังสือออกไปให้บริการและสอนทำสายคล้องแมส  ณ  บ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าเรือ  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม