1644913976 เข้าชม : 56 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเเละหน้าที่พลเมือง ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม