1644913780 เข้าชม : 54 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นางภัศราภรณ์ ชิดทอง ข้าราชการครู นายศรรักษ์ โอ้น ครูผู้ช่วย ร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม และบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ร่วมประชุมออนไลน์ ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม