1644913551 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม