1642041922 เข้าชม : 70 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 12 มกราคม 2565 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้นางรุ้งลาวัลย์ ทุ่มโมง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย ครูกศน.ตำบลและครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสอนทำเข็มกลัด ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าบะดา ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม