1640160131 เข้าชม : 65 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ "วันคริสต์มาส" คริสต์มาส หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี **