1625545541 เข้าชม : 109 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางรุ้งลาวัลย์ ทุ่มโมง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยครูผู้สอนคนพิการและครู กศน.ตำบล ได้นำหนังสือไปหมุนเวียนส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลโพนสวรรค์