1625544822 เข้าชม : 95 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้นางรุ้งลาวัลย์ ทุ่มโมง บรรณารักษ์ ร่วมกับ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมสาธิตทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโพนสวรรค์