1625544498 เข้าชม : 99 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ นางรุ้งลาวัลย์ ทุ่มโมง บรรณารักษ์ ร่วมกับ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสาธิตการทำเจลล้างมือให้กับประชาชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม