1609229509 เข้าชม : 220 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563  กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ  ห้องประชุมโพนสวรรค์รวมใจ และประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์