1609228470 เข้าชม : 21 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 5  ธันวาคม 2563 นางรัชนีกร  บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์  พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์  เข้าร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ณ  ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 29 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )