1608796133 เข้าชม : 25 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เดือนพฤศจิกายน  2563  นางรุ้งลาวัลย์  ทุ่มโมง   บรรณารักษ์ฯ ได้รับมอบหนังสือดีๆหนังสือน่าอ่านโครงการบรรณสัญจร เพื่อใช้หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านไปยังที่อ่านบ้านหนังสือชุมชนต่อไป

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 29 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )