1608795744 เข้าชม : 177 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 นางรุ้งลาวัลย์   ทุ่มโมง   บรรณารักษ์ฯ และ ครูกศน.ตำบล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และนำหนังสือไปหมุนเวียนสื่อให้กับที่อ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลโพนบกและตำบลนาขมิ้น