1608794964 เข้าชม : 155 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์  พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์  ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข” ได้สาธิตสอนการทำตุง/ธุง            ณ  โรงเรียนบ้านหนองท่ม   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม