1566284099 เข้าชม : 440 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่  20  สิงหาคม 2562 ได้รับมอบหมายจาก นางรัชนีกร   บุโพธิ์   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์   ให้ครู กศน.ตำบล  บรรณารักษ์ฯ และครูผู้สอนคนพิการ  ได้นำกิจกรรมเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และสาธิตการทำเทียนเจล  เข้าร่วมงานเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ณ  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  อำเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม