1565853662 เข้าชม : 180 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่  15  สิงหาคม  2562  นำโดยนางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำดภอโพนสวรรค์   ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ฯ ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้   กิจกรรมภาพวาดระบายสี 3 มิติ  และบริการน้ำแข็งใส  ออกไปให้บริการร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่   ตำบลนาใน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 


 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 29 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )