1564041003 เข้าชม : 137 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 25  กรกฎาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากนางรัชนีกร   บุโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสววรค์  ให้ครูอาสาสมัครฯ บรรณารักษ์และครูผู้สอนคนพิการ  เข้าร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่"บำบัดทุกข์   บำรุงสุข" โดยงานอัธยาศัยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกให้บริการ   สาธิตการพับดอกกุหลาบจากใบเตย  สาธิตการพับเหรียญโปรยทานและบริการตัดผมชาย  ณ  วัดโพธิ์ศรี  บ้านขามเตี้ย  ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 29 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )