1561603854 เข้าชม : 240 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 25  มิถุนายน 2562  นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์  และบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์  เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์  บำรุงสุข" ณ  วัดศรีบุญเรือง  บ้านงิ้ว  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โดยนำกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการสู่ชุมชนออกไปให้บริการ  บริการน้ำแข็งใส  และผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชนจากนักศึกษา

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 23 ครั้ง )
เข้าชม : 22 ครั้ง )
เข้าชม : 31 ครั้ง )
เข้าชม : 26 ครั้ง )