1561602405 เข้าชม : 172 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์ และบุคลากรอำเภอโพนสวรรค์  เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางนิเทศภายใน การัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในสังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ไตรมาส 3 - 4 ประจำปี งบประมาณ 2562  ณ  ห้องประชุมมิคาแอล  จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 23 ครั้ง )
เข้าชม : 22 ครั้ง )
เข้าชม : 31 ครั้ง )
เข้าชม : 26 ครั้ง )