1561602405 เข้าชม : 75 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์ และบุคลากรอำเภอโพนสวรรค์  เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางนิเทศภายใน การัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในสังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ไตรมาส 3 - 4 ประจำปี งบประมาณ 2562  ณ  ห้องประชุมมิคาแอล  จังหวัดนครพนม