1558671972 เข้าชม : 107 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายจาก นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ให้นางสาวรุ้งลาวัลย์  เทพกรรณ และครู กศน.ตำบล   นาขมิ้น เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น  ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 29 ครั้ง )
เข้าชม : 24 ครั้ง )