1553075551 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 20 มีนาคม 2562  นางสาวสร้อย  สกุลเด็น  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม   และนางรัชนีกร  บุโพธิ์      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์  ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่   ณ  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ   ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 23 ครั้ง )
เข้าชม : 22 ครั้ง )
เข้าชม : 31 ครั้ง )
เข้าชม : 26 ครั้ง )