1547106383 เข้าชม : 148 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์  ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนครพนมวินเทอร์  เฟสติวัล  ในรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่  กิจกรรมการฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ  ลานพนมนาคา  ด้านหลังพญาศรีสัตนาคราช  อำเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม