1547105480 เข้าชม : 68 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางสาวรุ้งลาวัลย์   เพทกรรณ  ตำแหน่ง บรรณารํักษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์ ได้รับมอยหมายให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-ฺBook เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562  โดยนายวสันต์ อินทะ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร  ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม